OM                

 

                                                                                  Naturen er mitt utgangspunkt og min inspirasjon.
                                                                                  Underveis i prosessen overtar maleriet med sine formale problemstillinger.

                                                                                  I arbeidene med MDF-platene har jeg tatt utgangspunkt i strukturer, linjer og former
                                                                                  man kan se og observere når man ferdes i naturen.

                                                                                  I de grafiske arbeidene bruker jeg digitalt tegnebrett og utsnitt av malerier og fotografier som
                                                                                  omformes og bearbeides videre digitalt til ønsket resultat.
                                                                                  Arbeidene gjengir ingen bestemte steder. Jeg ønsker å gjenskape
                                                                                  en opplevelse eller en stemning etter utallige turer i skog og fjell.
                                                                                  De ferdige arbeidene trykkes på Canson-papir med pigment-blekk av høy kvalitet.

                                                                                  Jeg er oppvokst på Karmøy og bor og arbeider nå i Oslo.

                                                                                  Ta gjerne kontakt hvis du ønsker mer informasjon eller ønsker å se nærmere
                                                                                  på noen av mine arbeider.


 


                                                                            

 

                                               ABOUT

                                                                                
                                                                                
Nature is my starting point and my inspiration.
                                                                                During the process, the painting takes over with its formal issues.

                                                                                In the work with the MDF boards, I have taken as my starting point structures, lines and shapes
                                                                                one can see and observe when traveling in nature.

                                                                                In the graphic works I use digital drawing boards and sections of paintings and photographs like
                                                                                is further digitally transformed and processed to the desired result.
                                                                                The works do not reproduce any particular places. I want to recreate
                                                                                an impression or mood after countless walks in the woods and mountains.
                                                                                The finished work is printed on Canson paper with high quality pigment inks.

                                                                                I grew up in Kopervik on the west coast, and now live and work in Oslo.

                                                                                Feel free to contact us if you want more information or would like to see more
                                                                                on some of my work.

 

 

 

 

 Copyright Stein Rusnes/bono 2021
Verkene på dette nettstedet er beskyttet etter Lov om Opphavsrett

 

Oppdatert: desember 2021
 

 

.