OM                

 

                                                                           Naturen er mitt utgangspunkt og min inspirasjon.
                                                                           Jeg arbeider med maleri og i perioder med grafikk.

                                                                           Jeg er opptatt av menneskers inngripen i naturen, tap av biologisk mangfold
                                                                           og hva dette gjør med oss. Urørt natur er for meg en kilde til sjelelig ro og berikelse.

                                                                           I arbeidene med mdf-plater har jeg tatt utgangspunkt i strukturer, linjer og former
                                                                           man kan se og observere når man ferdes i det fri.
                                                                           Underveis i prosessen overtar maleriet med sine formale problemstillinger. Jeg arbeider
                                                                           her med flere lag hvor jeg lar noe tørke og noe forbli vått for så å skylle av.
                                                                           Platene settes ofte sammen til større verk.

                                                                           I de grafiske arbeidene bruker jeg digitalt tegnebrett og utsnitt av egne malerier og
                                                                           fotografier som omformes og bearbeides videre digitalt til ønsket resultat.
                                                                           Arbeidene gjengir ingen bestemte steder. Jeg har ønsket å gjenskape
                                                                           en opplevelse eller en stemning etter utallige turer i skog og fjell.
                                                                           De ferdige arbeidene trykkes på Canson-papir med pigment-blekk av høy kvalitet.

                                                                           Jeg er oppvokst på Karmøy og bor og arbeider nå i Oslo.

                                                                           Ta gjerne kontakt hvis du ønsker mer informasjon eller ønsker å se nærmere
                                                                           på noen av mine arbeider.


 


                                                                     


 

                                            ABOUT

                                                                                

                                                                           Nature is my starting point and my inspiration.
                                                                           I work with painting and at times with graphics

                                                                           I am concerned with human intervention in nature, loss of biological diversity and
                                                                           what this does to us. For me, untouches nature is a source of mental peace and enrichment.
  
                                                                           
In the work with the mdf-boards, I have taken as my starting point structures, lines and shapes
                                                                           one can see and observe when traveling in nature.  During the process, the painting
                                                                           takes over with its formal issues. I work here with several layers where I let some dry and some
                                                                           remain wet and then rinse off. The plates are often assembled into larger works.

                                                                           In the graphic works I use digital drawing boards and sections of paintings and photographs like
                                                                           is further digitally transformed and processed to the desired result.
                                                                           The works do not reproduce any particular places. I want to recreate
                                                                           an impression or mood after countless walks in the woods and mountains.
                                                                           The finished work is printed on Canson paper with high quality pigment inks.

                                                                           I grew up in Kopervik on the west coast of Norway, and now live and work in Oslo.

                                                                           Feel free to contact us if you want more information.

 

 

 

 

 Copyright Stein Rusnes/bono 2022
Verkene på dette nettstedet er beskyttet etter Lov om Opphavsrett

 
 

 

.